Pirkimo - pardavimo nuostatos

Bendrosios nuostatos

 1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su paslaugų pirkimu – pardavimu online mokymo sistemoje www.hairconcept.lt/kursai/ susijusios nuostatos.
 2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis.
 3. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas online mokymų sistemoje suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs atsiskaitymo būdą, sutikęs su Paslaugų teikėjo sąlygomis ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Mokėti”.

Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

 1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui sutartą sumą už užsakytas paslaugas.
 2. Atsiskaitymo formoje pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją. Jeigu atsiskaitymo formoje Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, www.hairconcept.lt/kursai/ Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją ir ištrinti duomenis a r b a sistema neaktyvuos online mokymų.
 3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems pirkimo formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją.
 4. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą online mokymo sistemoje www.hairconcept.lt/kursai/ sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų ir nustatytų LR teisės aktų.

Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

 1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis online mokymo sistemos www.hairconcept.lt/kursai/ teikiamomis paslaugomis.
 2. Jei Pirkėjas bando pakenkti online mokymo darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo prieigą prie online mokymo sistemos.
 3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
 4. Pardavėjas įsipareigoja aktyvuoti Pirkėjo užsakytus ir apmokėtus online mokymus.
 5. Pardavėjas gali vienašališkai pakeisti šių Taisyklių sąlygas.
 6. Jei Pirkėjas po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi www.hairconcept.lt/kursai/ online mokymais, laikoma, kad Pirkėjas sutiko su Taisyklių pakeitimu.

Baigiamosios nuostatos

 1. Šios paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
 2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Jei norite susisiekti su mumis norėdami sužinoti daugiau apie šią “Pirkimo – pardavimo nuostatomis” arba norite susisiekti su mumis bet kokiu klausimu, susijusiu su asmens teisėmis ir jūsų asmeninę informaciją, kviečiame susisiekti su mumis +370 601 53 007

Įmonės rekvizitai:

UAB „Koloristika“
J. Basanavičiaus g. 19, Vilnius
Į.k. 304755946

Swedbank
A/S LT097300010154111651